در زندگی، برای خود منجی پیدا کنید!یک نفر ، کسی که ،فارغ از ا...

در زندگی، برای خود منجی پیدا کنید!

یک نفر ، کسی که ، فارغ از ازدحام این دنیا ، فارغ از اندوه و رنج های پی‌درپی زندگی! تنها برای شما منجی باشد، بروید لا به لای زندگی، آن یک نفر را پیدا کنید! آن موقع ست که قلب از شوق جوانه میزند و زندگی با بوی خوشی آغشته می شود. حتی سلول های تن، بوی تازگی می‌دهد! همچون بوی شکوفه های بهار ... زمانی که منجی را در زندگی یافتید! دیگر ردپای آن روی قلب، شکوفه می‌دهد بار دیگر سبز شده و امید در دل ریشه می دواند! بروید آن منجی زندگی را پیدا کنید ، در لا به لای زندگی، روی دامن صحرا ... قطعا آنی که صبح ها با خشنودی بیدار ، و خستگی را از خود می تکاند همانی هست که اویی در زندگی پیدا کرده! یا یک منجی! #زهرا_شکوری #عاشقانه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار