بدترین کارمایی که صددرصد به شما بازخواهد گشت #تحقیر و #تمسخر...

بدترین کارمایی که صددرصد به شما بازخواهد گشت #تحقیر و #تمسخر دیگران است

اگر دیگران را تحقیر کنید انسانی را #حقیر نکرده اید، بلکه #روح #الهی او را و #آفریدگار و هستیبخش #کائنات را مورد تمسخر قرار داده اید. #شک نکنید آنچه در مورد دیگران تصور میکنید روزی درباره ی خودتان به #حقیقت خواهد پیوست. #انسانها بخاطر آنچه گمان میکنند خودشان دارند و دیگران آن را ندارند، آنها را تحقیر میکنند اما نمیدانند این عمل دارائیشان را یک روز به نحوی،از آنها خواهد گرفت. دارائی های شما منشاء #درونی دارند که در درون شما مانند یک چشمه می جوشند و بیرون از شما تجلی پیدا میکنند. #تهمت " تحقیر" و تمسخر" دقیقا همین چشمه ها را خشک میکند. و آن دارایی که سبب #فخرفروشی شما و تحقیر دیگران شده از دست خواهد رفت. یک اصل کلی وجود دارد که میگوید: #غرور " و #خودپسندی "، تمام داشته هایتان را از شما خواهد گرفت و #فروتنی " بقای داشته هایتان را تضمین خواهد کرد. هیچ داشته ای در این جهان #ابدی نیست که موجب فخرفروشی شود. همواره بگو: #خدایا مرا نسبت به آنچه به من #عطا کردی #متواضع ساز . مبادا به خاطر آنچه که دارم به دیگران فخر فروشی کنم.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار