نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مــن کــــــه در تنـــگ بــــرای تــو تـمـــاشــا دارم بــــا چـــــه رویـــــی بنــــویـســم غــم دریا دارم؟ فاضل_نظری #عاشقانه_ای_به_وقت_دلتنگی

مــن کــــــه در تنـــگ بــــرای تــو تـمـــاشــا دارم بــــا چـــــه رویـــــی بنــــویـســم غــم دریا دارم؟ فاضل_نظری #عاشقانه_ای_به_وقت_دلتنگی

مـــن بــه ویــران شــدنــم مـیـخــنـدم و بـه عـشـقی کـه بـه آن دل بـسـتــم . . . هـمــه ی رهـگـذران حــالِ تــو را مـیـپــرسـنـد ، و چــه زجـــری دارد . . . پـی هـر خـنــده ی ...

مـــن بــه ویــران شــدنــم مـیـخــنـدم و بـه عـشـقی کـه بـه آن دل بـسـتــم . . . هـمــه ی رهـگـذران حــالِ تــو را مـیـپــرسـنـد ، و چــه زجـــری دارد . . . پـی هـر خـنــده ی پــر درد بـگـویـم حـتـما بـی مــن حــالـش خـــوب اســت . . . بـی تــو مــن ...

من کـه در تُنـگ بـرای تــو تـمـاشـا دارم بـا چـه رویی بنـویـســم غمِ دریا دارم؟ دل پر از شوق رهایی سـت ، ولی ممکن نیست بـــــــه زبــــــان اورم آن را کـــــــــه تــمــنـــا دارم چــیســـــتم؟! خــــاطــره ...

من کـه در تُنـگ بـرای تــو تـمـاشـا دارم بـا چـه رویی بنـویـســم غمِ دریا دارم؟ دل پر از شوق رهایی سـت ، ولی ممکن نیست بـــــــه زبــــــان اورم آن را کـــــــــه تــمــنـــا دارم چــیســـــتم؟! خــــاطــره ی زخـــم فرامــوش شده لـــب اگــــر بــاز کـــنم بـا تــو ســخن هـــــا دارم بـا دلــت ...

دلــم وقـتـی کــه مـی گــیــرد تــو مـی آیـی بــه دیــدارم بــه مـن آهـستـه مـیـگـویـی

دلــم وقـتـی کــه مـی گــیــرد تــو مـی آیـی بــه دیــدارم بــه مـن آهـستـه مـیـگـویـی " عـزیـزم دوسـتـت دارم " سـرم بـر شـانـه ات ، بــاور نــدارم پـیـش مــن بـاشـی تــو را در خـواب مـیـبـیـنـم بـگـو یـا ایـن کـه بـیـدارم ؟ نـوازش می کـنـی بـا مـهــربــانی گـونـه هــایــم را چــه رقـصی ...

عــاشق اون شــبایـی اَم که زودتر از من خوابت مــبره کــلــی وقت دارم نـگات کـــنم تـــو سکــــــوتِ مُطلقِ شَب فقط صــدای نفسات باشه پرنسس دنیــای من ❤ ️ عشقِ من ِ حسودِ مـــن عیـــن یه ...

عــاشق اون شــبایـی اَم که زودتر از من خوابت مــبره کــلــی وقت دارم نـگات کـــنم تـــو سکــــــوتِ مُطلقِ شَب فقط صــدای نفسات باشه پرنسس دنیــای من ❤ ️ عشقِ من ِ حسودِ مـــن عیـــن یه دختر بچه معصـــوم خوابیده موهـاتو از پیشونیت کنار بزنـم و ببوسـمت 💋 💋 💋 کـلافه ...

عــاشق اون شــبایـی اَم که زودتر از من خوابت مــبره کــلــی وقت دارم نـگات کـــنم تـــو سکــــــوتِ مُطلقِ شَب فقط صــدای نفسات باشه پادشـــــــاه دنیــای من ♥ مـــردِ من غیــــرتیِ حسودِ مـــن عیـــن یه پسر ...

عــاشق اون شــبایـی اَم که زودتر از من خوابت مــبره کــلــی وقت دارم نـگات کـــنم تـــو سکــــــوتِ مُطلقِ شَب فقط صــدای نفسات باشه پادشـــــــاه دنیــای من ♥ مـــردِ من غیــــرتیِ حسودِ مـــن عیـــن یه پسر بچه معصـــوم خوابیده موهـاتو از پیشونیت کنار بزنـم و ببوسـمت کـلافه شی و محکم بغــــلم ...

#عــاشق اون شــبایـی اَم که زودتر از من #خوابت مــیبره . کــلــی وقت دارم #نـگات کـــنم . تـــو #سکــــــوتِ مُطلقِ شَب فقط صــدای نفسات باشه . #پادشـــــــاه دنیــای من ️ مـــردِ من غیــــرتیِ #حسودِ مـــن ...

#عــاشق اون شــبایـی اَم که زودتر از من #خوابت مــیبره . کــلــی وقت دارم #نـگات کـــنم . تـــو #سکــــــوتِ مُطلقِ شَب فقط صــدای نفسات باشه . #پادشـــــــاه دنیــای من ️ مـــردِ من غیــــرتیِ #حسودِ مـــن . عیـــن یه پسر بچه #معصـــوم خوابیده . موهـاتو از #پیشونیت کنار بزنـم و ببوسـمت ...

عــاشق اون شــبایـی اَم که زودتر از من خوابت مــیبره کــلــی وقت دارم نـگات کـــنم تـــو سکــــــوتِ مُطلقِ شَب فقط صــدای نفسات باشه پادشـــــــاه دنیــای من علیرضام مـــردِ من غیــــرتیِ حسودِ مـــن عیـــن یه پسر ...

عــاشق اون شــبایـی اَم که زودتر از من خوابت مــیبره کــلــی وقت دارم نـگات کـــنم تـــو سکــــــوتِ مُطلقِ شَب فقط صــدای نفسات باشه پادشـــــــاه دنیــای من علیرضام مـــردِ من غیــــرتیِ حسودِ مـــن عیـــن یه پسر بچه معصـــوم خوابیده موهـاتو از پیشونیت کنار بزنـم و ببوسـمت کـلافه شی و محکم بغــــلم ...

مــن زخـــم هـای بـی نظیـــری . . . بــه تــن دارم . . . امـــا تـو مـهـربـان ترینشــان بـودی . . . عمیـــــق ترینشــــان . . . عزیــز ترینشـــــان . . . بـعــد از تــو ...

مــن زخـــم هـای بـی نظیـــری . . . بــه تــن دارم . . . امـــا تـو مـهـربـان ترینشــان بـودی . . . عمیـــــق ترینشــــان . . . عزیــز ترینشـــــان . . . بـعــد از تــو آدم هــــا . . . تنهــا خــراش هــای کــوچکــی بـودنــد . . . بــر پــوستـــــم ...

بـراے دوسـت داشـــتنت محـتاج دیـــدنت نیســـــتم ... اگـر چہ نگاهـــــت آرامـم مے کنـد محـتاج ســخن گـفتن با تـو نیســـتم ... اگـر چہ صدایـت دلـــم را مے لـرزاند محـتاج شـانہ بہ شـانہ ات بـودن نیســـــتم ...

بـراے دوسـت داشـــتنت محـتاج دیـــدنت نیســـــتم ... اگـر چہ نگاهـــــت آرامـم مے کنـد محـتاج ســخن گـفتن با تـو نیســـتم ... اگـر چہ صدایـت دلـــم را مے لـرزاند محـتاج شـانہ بہ شـانہ ات بـودن نیســـــتم ... اگـر چہ براے تکیہ کــردن ، شانـہ ات محــکم تـرین و قابل اطمیـنان تـرین اســـت ...

مـــن بــه ویــران شــدنــم مـیـخــنـدم و بـه عـشـقی کـه بـه آن دل بـسـتــم . . . هـمــه ی رهـگـذران حــالِ تــو را مـیـپــرسـنـد ، و چــه زجـــری دارد . . . پـی هـر خـنــده ی ...

مـــن بــه ویــران شــدنــم مـیـخــنـدم و بـه عـشـقی کـه بـه آن دل بـسـتــم . . . هـمــه ی رهـگـذران حــالِ تــو را مـیـپــرسـنـد ، و چــه زجـــری دارد . . . پـی هـر خـنــده ی پــر درد بـگـویـم حـتـما بـی مــن حــالـش خـــوب اســت . . . بـی تــو مــن ...

بــسلـامــتــی پـــسـری که به دوســت دخــترش مــیگه: مــن فــرق دارم... تــو جــمع بــاید پــیـش مـن بــشینی...! هــمــکــارمه ، همـکــلاســیــمه ، دوســت پـــسر دوســتمه ، داداشــیـمه ، راننــدمه ، ســـــــگــمه ، از ایـــنا نـــداریم ، تــو ...

بــسلـامــتــی پـــسـری که به دوســت دخــترش مــیگه: مــن فــرق دارم... تــو جــمع بــاید پــیـش مـن بــشینی...! هــمــکــارمه ، همـکــلاســیــمه ، دوســت پـــسر دوســتمه ، داداشــیـمه ، راننــدمه ، ســـــــگــمه ، از ایـــنا نـــداریم ، تــو فــقــط منو مــیــشــناسی.. تــصـــادفــی ببینم کسی مزاحــمـت شده جلـو چــشــمــات تــیــکــه پارش میکنم ، ولـی ...

بــسلـامــتــی پـــسـری که به دوســت دخــترش مــیگه: مــن فــرق دارم... تــو جــمع بــاید پــیـش مـن بــشینی...! هــمــکــارمه ، همـکــلاســیــمه ، دوســت پـــسر دوســتمه ، داداشــیـمه ، راننــدمه ، ســـــــگــمه ، از ایـــنا نـــداریم ، تــو ...

بــسلـامــتــی پـــسـری که به دوســت دخــترش مــیگه: مــن فــرق دارم... تــو جــمع بــاید پــیـش مـن بــشینی...! هــمــکــارمه ، همـکــلاســیــمه ، دوســت پـــسر دوســتمه ، داداشــیـمه ، راننــدمه ، ســـــــگــمه ، از ایـــنا نـــداریم ، تــو فــقــط منو مــیــشــناسی.. تــصـــادفــی ببینم کسی مزاحــمـت شده جلـو چــشــمــات تــیــکــه پارش میکنم ، ولـی ...

مــن کــــــه در چشم بــــرای تــو تـمـــاشــا دارم بــــا چـــــه رویـــــی بنــــویـســم غــم دریا دارم؟ دل پر از شوق رهایی سـت ،ولی ممکن نیست.. بـــــــه زبــــــان آورم آن را کــــــه تــمــنـــا دارم چــیسـتم؟! خـــاطــره ی ...

مــن کــــــه در چشم بــــرای تــو تـمـــاشــا دارم بــــا چـــــه رویـــــی بنــــویـســم غــم دریا دارم؟ دل پر از شوق رهایی سـت ،ولی ممکن نیست.. بـــــــه زبــــــان آورم آن را کــــــه تــمــنـــا دارم چــیسـتم؟! خـــاطــره ی زخـــم فرامــوش شده لـــب اگــــر بــاز کـــنم بـا تــو ســخن هـــــا دارم بـا دلــت حســـرت ...

مــن کــــــه در تنـــگ بــــرای تــو تـمـــاشــادارم بــــا چـــــه رویـــــی بنــــویـســم غــم دریا دارم؟ دل پر از شوق رهایی سـت ،ولی ممکن نیست بـــــــه زبــــــان اورم ان را کـه تــمــنـــا دارم چــیســـــتم؟! خــــاطــره زخـــم فرامــوش ...

مــن کــــــه در تنـــگ بــــرای تــو تـمـــاشــادارم بــــا چـــــه رویـــــی بنــــویـســم غــم دریا دارم؟ دل پر از شوق رهایی سـت ،ولی ممکن نیست بـــــــه زبــــــان اورم ان را کـه تــمــنـــا دارم چــیســـــتم؟! خــــاطــره زخـــم فرامــوش شده لـــب اگــــر بــاز کـــنم بـا تــو ســخن هـــــا دارم بـا دلــت حســـرت هم صحبتی ...

مــن کــــــه در تنـــگ بــــرای تــو تـمـــاشــادارم بــــا چـــــه رویـــــی بنــــویـســم غــم دریا دارم؟ دل پر از شوق رهایی سـت ،ولی ممکن نیست بـــــــه زبــــــان اورم ان را کـه تــمــنـــا دارم چــیســـــتم؟! خــــاطــره زخـــم فرامــوش ...

مــن کــــــه در تنـــگ بــــرای تــو تـمـــاشــادارم بــــا چـــــه رویـــــی بنــــویـســم غــم دریا دارم؟ دل پر از شوق رهایی سـت ،ولی ممکن نیست بـــــــه زبــــــان اورم ان را کـه تــمــنـــا دارم چــیســـــتم؟! خــــاطــره زخـــم فرامــوش شده لـــب اگــــر بــاز کـــنم بـا تــو ســخن هـــــا دارم بـا دلــت حســـرت هم صحبتی ...

بـراے دوسـت داشـــتنت محـتاج دیـــدنت نیســـــتم ... اگـر چہ نگاهـــــت آرامـم مے کنـد محـتاج ســخن گـفتن با تـو نیســـتم ... اگـر چہ صدایـت دلـــم را مے لـرزاند محـتاج شـانہ بہ شـانہ ات بـودن نیســـــتم ...

بـراے دوسـت داشـــتنت محـتاج دیـــدنت نیســـــتم ... اگـر چہ نگاهـــــت آرامـم مے کنـد محـتاج ســخن گـفتن با تـو نیســـتم ... اگـر چہ صدایـت دلـــم را مے لـرزاند محـتاج شـانہ بہ شـانہ ات بـودن نیســـــتم ... اگـر چہ براے تکیہ کــردن ، شانـہ ات محــکم تـرین و قابل اطمیـنان تـرین اســـت ...

وقتــــی مـــی گوید : دوستـت دارم ! زل زل در چشمهـــایش نگـــاه نکـــن بـــی هیـــچ حرفـــی بـــی هیـــچ عکــس العملــــی ! تنهــــا بـا گفتـــنِ مـــن هــــم دوستـت دارم ایــن لحظـــــه را تمــامش نکـــــن جیـــغ بــــزن ...

وقتــــی مـــی گوید : دوستـت دارم ! زل زل در چشمهـــایش نگـــاه نکـــن بـــی هیـــچ حرفـــی بـــی هیـــچ عکــس العملــــی ! تنهــــا بـا گفتـــنِ مـــن هــــم دوستـت دارم ایــن لحظـــــه را تمــامش نکـــــن جیـــغ بــــزن ... محکـــــم درآغـــوشش بگیــــر بوســـه بــارانش کـــن بگـــذار آنقـــدر از گفتــــنِ ایـــن کلمـــات بــه شــوق ...