نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دینا هنوز قشنگی هاشو داره چی کارا می کنید تو قرنطینه ؟ #عاشقانه_ای_به_وقت_دلتنگی

دینا هنوز قشنگی هاشو داره چی کارا می کنید تو قرنطینه ؟ #عاشقانه_ای_به_وقت_دلتنگی

. عشق تو ز خاص و عام پنهان چه کنم؟ دردی که ز حد گذشت درمان چه کنم؟ خواهم که دلم به دیگری میل کند من خواهم ودل نخواهد،ای جان چه کنم؟ #ابوسعید_ابوالخیر 🕊 ♥ ...

. عشق تو ز خاص و عام پنهان چه کنم؟ دردی که ز حد گذشت درمان چه کنم؟ خواهم که دلم به دیگری میل کند من خواهم ودل نخواهد،ای جان چه کنم؟ #ابوسعید_ابوالخیر 🕊 ♥ ️🌹 ♥ ️🕊

عشق تو ز خاص و عام پنهان چه کنم ؟ دردی که ز حد گذشت درمان چه کنم ؟ خواهم که دلم به دیگری میل کند من خواهم و دل نخواهد ای جان چه کنم ...

عشق تو ز خاص و عام پنهان چه کنم ؟ دردی که ز حد گذشت درمان چه کنم ؟ خواهم که دلم به دیگری میل کند من خواهم و دل نخواهد ای جان چه کنم ؟ 💞 🕊 💞 🕊 💞

ز چشم زخم رقیبان نمانده چاره جز آنکه به گردن #تُ ببندم دوباره چشم نظر را

ز چشم زخم رقیبان نمانده چاره جز آنکه به گردن #تُ ببندم دوباره چشم نظر را

چراغ روشن شب های روزگار تویی مرو ز آینه‌ی چشم سایه، آه مرو ...

چراغ روشن شب های روزگار تویی مرو ز آینه‌ی چشم سایه، آه مرو ...

نخواه چشم ببندم به روی رفتن تو که وقت رفتن جان ،چشم باز می ماند

نخواه چشم ببندم به روی رفتن تو که وقت رفتن جان ،چشم باز می ماند

خاموشی لبم نه ز بی دردی و رضاست از چشم من ببین که چه غوغاست در دلم...

خاموشی لبم نه ز بی دردی و رضاست از چشم من ببین که چه غوغاست در دلم...

برای ندیدن تو باید چشم هایم را ببندم؟ یا باز کنم؟ #علی_اصغر_وطن_تبار

برای ندیدن تو باید چشم هایم را ببندم؟ یا باز کنم؟ #علی_اصغر_وطن_تبار

عشق تو ز خاص و عام پنهان چه کنم دردی که ز حد گذشت درمان چه کنم خواهم که دلم به دیگری میل کند من خواهم و دل نخواهد, ای جان! چه کنم؟ #ابوسعید_ابوالخیر

عشق تو ز خاص و عام پنهان چه کنم دردی که ز حد گذشت درمان چه کنم خواهم که دلم به دیگری میل کند من خواهم و دل نخواهد, ای جان! چه کنم؟ #ابوسعید_ابوالخیر

" تو " مهربانیّ و این مهربانیّت کافی‌ست که بر تمام زنــان غیر " تو " ببندم چشم...

چشم خمار نرگسی ناله زمن جفا زتو دیده ی اشکبار من ، درپی جای پای تو آه ز درد میکشم ، در طلب وصال تو 😐

چشم خمار نرگسی ناله زمن جفا زتو دیده ی اشکبار من ، درپی جای پای تو آه ز درد میکشم ، در طلب وصال تو 😐

پنهان نموده چهره ز ما آه می کشی تا کی ز آه پرده بر این ماه می کشی؟ دیگر خدا ز قهر نگاهم نمی کند وقتی گناه می کنم و آه می کشی آهی که ...

پنهان نموده چهره ز ما آه می کشی تا کی ز آه پرده بر این ماه می کشی؟ دیگر خدا ز قهر نگاهم نمی کند وقتی گناه می کنم و آه می کشی آهی که مانده در دل تو از گناه من پنهان نموده از من و در چاه می ...

عشق تو ز خاص و عام پنهان چه کنم؟ دردی که ز حد گذشت درمان چه کنم؟ خواهم که دلم به دیگری میل کند من خواهم و دل نخواهد، ای جان چه کنم؟

عشق تو ز خاص و عام پنهان چه کنم؟ دردی که ز حد گذشت درمان چه کنم؟ خواهم که دلم به دیگری میل کند من خواهم و دل نخواهد، ای جان چه کنم؟

غزل جوانه میزند به لطف یک نگاه تو. ومن سکوت می کنم به احترام آه تو. شب از نگاه روشنت ستاره ریخت بر زمین. سحر که سرنمی زند ز شرم چشم ماه تو. تو لحظه ...

غزل جوانه میزند به لطف یک نگاه تو. ومن سکوت می کنم به احترام آه تو. شب از نگاه روشنت ستاره ریخت بر زمین. سحر که سرنمی زند ز شرم چشم ماه تو. تو لحظه ای که بنگری به چهره فرشته ات. فرشته عهد میکند که خط زند گناه تو. ...

از سینه می کشم ز جفای تو آه و باز در دل ز آه خود به خدا می سپارمت

از سینه می کشم ز جفای تو آه و باز در دل ز آه خود به خدا می سپارمت