نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چون صاعقه، درکوره ی بی صبری ام امروز! از صبح که برخاسته ام، ابری ام امروز ...

چون صاعقه، درکوره ی بی صبری ام امروز! از صبح که برخاسته ام، ابری ام امروز ...

🍂 چون صاعقه، درکوره ی بی صبری ام امروز! از صبح که برخاسته ام، ابری ام امروز م...

🍂 چون صاعقه، درکوره ی بی صبری ام امروز! از صبح که برخاسته ام، ابری ام امروز م...

از صبح که برخاسته ام ابری ام امروز .. #شفیعی_کدکنی

از صبح که برخاسته ام ابری ام امروز .. #شفیعی_کدکنی

امروز صبح که از خواب برخاسته ام چشمانم هوای ابری دارد کاش ببارد تا صاعقه ی بی صبری ام وجودم را به آتش نکشد .. #مریم_آقاجانی

امروز صبح که از خواب برخاسته ام چشمانم هوای ابری دارد کاش ببارد تا صاعقه ی بی صبری ام وجودم را به آتش نکشد .. #مریم_آقاجانی

چون صاعقه در کوره ی بی صبری ام امروز... از صبح که برخاست ام، ابری ام امروز... | شفیعی کدکنی |

چون صاعقه در کوره ی بی صبری ام امروز... از صبح که برخاست ام، ابری ام امروز... | شفیعی کدکنی |

چون صاعقه در کوره ی بی صبری ام امروز از صبح که برخواسته ام ابری ام امروز... #محمدرضا_شفیعی_کدکنی 👑 @sweetprincess

چون صاعقه در کوره ی بی صبری ام امروز از صبح که برخواسته ام ابری ام امروز... #محمدرضا_شفیعی_کدکنی 👑 @sweetprincess

چون صاعقه در کوره بی صبری ام امروز از صبـح که برخاسته ام ابری ام امروز....

چون صاعقه در کوره بی صبری ام امروز از صبـح که برخاسته ام ابری ام امروز....

چون صاعقه در کوره ی بی صبری ام امروز از صبح که برخواسته ام ابری ام امروز...

چون صاعقه در کوره ی بی صبری ام امروز از صبح که برخواسته ام ابری ام امروز...

🕯 چون صاعقه در کوره ی بی صبری ام امروز از صبح که برخواسته ام ابری ام امروز... #شفیعی_کدکنی 🆔 @sheromusigi🕯

🕯 چون صاعقه در کوره ی بی صبری ام امروز از صبح که برخواسته ام ابری ام امروز... #شفیعی_کدکنی 🆔 @sheromusigi🕯

چون صاعقه، در کوه ی بی صبری ام امروز از صبح که برخاسته ام، ابری ام امروز...!

چون صاعقه، در کوه ی بی صبری ام امروز از صبح که برخاسته ام، ابری ام امروز...!

چون صاعقه، در کوره ی بی صبری ام امروز، از صبح که بر خواسته ام، ابـــــــــری ام امــــــــروز...

چون صاعقه، در کوره ی بی صبری ام امروز، از صبح که بر خواسته ام، ابـــــــــری ام امــــــــروز...

از صبح که برخاسته ام ابری ام امروز ... ! #شفیعی_کدکنی

از صبح که برخاسته ام ابری ام امروز ... ! #شفیعی_کدکنی

@JanJiyar❣ چون صاعقه در کوزه ی بی صبری ام امروز... از صبح که برخاسته ام ابری ام امروز ...

@JanJiyar❣ چون صاعقه در کوزه ی بی صبری ام امروز... از صبح که برخاسته ام ابری ام امروز ...

چون صاعقه در کوزه ی بی صبری ام امروز... از صبح که برخاسته ام ابری ام امروز ..

چون صاعقه در کوزه ی بی صبری ام امروز... از صبح که برخاسته ام ابری ام امروز ..

چون صاعقه،در کوره ی بی صبری ام امروز؛ از صبح که برخواسته ام، ابری ام امروز...!!

چون صاعقه،در کوره ی بی صبری ام امروز؛ از صبح که برخواسته ام، ابری ام امروز...!!

چون صاعقه در کوره ی بی صبری ام امروز از صبح که برخواسته ام ابری ام امروز...!

چون صاعقه در کوره ی بی صبری ام امروز از صبح که برخواسته ام ابری ام امروز...!

چون صاعقه در کوره ی بی صبری ام امروز از صبح که برخاست ام، ابری ام امروز

چون صاعقه در کوره ی بی صبری ام امروز از صبح که برخاست ام، ابری ام امروز

چون صاعقه در کوره ی بی صبری ام امروز از صبح که برخواسته ام ابریم امروز

چون صاعقه در کوره ی بی صبری ام امروز از صبح که برخواسته ام ابریم امروز