ویژه کنید
عکس و تصویر #نکات_کلیدی_سوره_اعلی قـدرتـهای عظیمی را که در عصر و زمان خود می نگریم ، و با ...

#نکات_کلیدی_سوره_اعلی

قـدرتـهای عظیمی را که در عصر و زمان خود می نگریم ، و با نسیمی دفتر زندگانیشان بـر هـم مـی خـورد 📔

و بـا یـک گـردش لیل و نهار از تخت قدرت فرو می افتند ، و کاخها و ثـروتـهـایـشـان را مـی گذارند 🌃

و می گریزند ، و یا به زیر خاک پنهان می شوند ، خود 👈 بهترین واعظ و معلم ماست


ایـن سـخـن دامـنـه دار را با حدیثی از امام علی بن الحسین علیه السلام که بسیار رسا و گویا است پایان می دهیم 👇👇👇


از حضرتش پرسیدند که افضل اعمال نزد خدا چیست ⁉️


فرمود 👈 ما من عمل بعد معرفة الله عز و جل و معرفة رسوله صلی الله علیه و آله و سلم افـضـل مـن بـغـض الدنـیـا 💠

هـیـچ عـمـلی بـعـد از مـعـرفـت خداوند و رسولش افضل از دشمنی با دنیا نیست ‼️


سـپـس افـزود 👈 زیـرا بـرای حـب دنیا شعب بسیاری است ، و معاصی نیز شعب بسیاری دارد 🌷


اولیـن چـیـزی کـه بـا آن مـعـصـیـت خـدا شـد 👈 مـعـصـیـت ابـلیس بود در آن زمان که ابا کرد و ⚡️تکبر ⚡️ورزید و از کافرین شد🌷سپس ⚡️حرص ⚡️ بود که سرچشمه 👈 معصیت و ترک اولای آدم و حوا گشت ، در آن زمان که خـداونـد مـتـعال به آنها فرمود 👇👇👇

از هر جای بهشت می خواهید بخورید ، ولی نزدیک این درخت مـمـنـوع ⛔️ نشوید که از ستمکاران خواهید بود ولی آنها به سراغ چیزی رفتند که به آن نـیـاز نـداشـتـنـد ❌🌳🌲


و هـمـیـن بـرای فـرزنـدان آنـهـا تا روز قیامت باقی ماند ، چرا که 👈 غالب چیزهایی را که انسان می طلبد به آن نیازی ندارد

👈 نیازها غالبا منشاء گناه نیستند ، آنچه مـنشاء گناه است ⚡️هوسها و امور زائد بر نیاز⚡️ است 👉

#عاشقانه_های_پاک #خانواده #زندگی_خوب #عکس_نوشته #بخون #تلنگر #مهدویت #فاطمیه #مذهبی #شهادت #شهدا #محرم #غدیر #ولایت #امامت #قرآن_کریم #برائت #تولی #ظهور #دعای_فرج #هنر_زندگی #اهل_بیت #ثقلین #رافصی #اربعین #زیارت #فرهنگی #تربیتی #ویسگون #نور #ظلمت #وحدت #شبهه #علی_علی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...