کرونا عزیز تا همینجا هم که امدی خیلی ها رو کشتی بسه دیگه بره...

کرونا عزیز تا همینجا هم که امدی خیلی ها رو کشتی بسه دیگه

بره خونتون بزار ما هم به کار و زندگیمون برسیم

من=در حال دیوونه شدن😬

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار