ویژه کنید
عکس و تصویر همیشه قیمتی ترین چیزها آنها نیستندڪه دردوردستها دنبالشان هستیم... گاهی همه هستی درڪنارماست، ڪم سویی ...

همیشه قیمتی ترین چیزها
آنها نیستندڪه
دردوردستها دنبالشان هستیم...
گاهی همه هستی درڪنارماست،
ڪم سویی چشمهاست
ڪه مارابه بیراهه میاندازد..

باهم بودنهای ساده راقدربدانیم

💟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...