#انسان‌ها دوگونه هستند:یکی آنان کهدر تاریکی بیدار هستندو دیگ...

#انسان‌ها دوگونه هستند:

یکی آنان که در تاریکی بیدار هستند و دیگری آنها که در روشنایی هم خوابیده‌اند... ~ جبران خلیل جبران #wallpaper

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار