گاهی برای #خنده دلم تنگ میشودگاهی #دلم تراشه ای از #سنگ‌میشو...

گاهی برای #خنده دلم تنگ میشود

گاهی #دلم تراشه ای از #سنگ‌میشود
گاهی #تمام آبی این #آسمان ما
یکباره #تیره گشته و #بی رنگ‌میشود
گاهی #نفس به تیزی #شمشیر میشود
از هر چه #زندگیست دلت #سیر میشود..

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...