برای یک کرونای معمولی به دیدنت نیایم؟با ویروس چشم هایت که به...

برای یک کرونای معمولی به دیدنت نیایم؟

با ویروس چشم هایت که به جانم افتاده چه کنم؟ نه جانا،من همه خطرها را برای دیدنت به جان میخرم؛ اتفاقا اینبار هم مثل همیشه وقتی ببینمت به آغوش میگرمت و از سر تا پایت را غرق بوسه میکنم؛ مگر میشود تو را ندید و بیمار نشد؟ مگر میشود تو را نبوسید و شاداب بود؟ مگر میشود تو را لمس نکرد و حال خوبی داشت؟ اصلا مگر نمیگویند پیشگیری بهتر از درمان است؟ من برای پیشگیری از زندگی کردن ساده،زندگی کردن تکراری، میبینمت،به آغوش میگیرمت و خیلی میبوسمت،تا عشقمان از دست نرود... عشق هم مثل سلامتیست،باید پیشگیری کرد،باید حواست باشد که عادی نشوی،که مریض نشوی؛ من با عشق زندگی خواهم کرد؛ گور پدر تمام ویروس های خطرناک جهان،آماده شو آب دستم بود،آتش دستم بود،چند دقیقه بعد میرسم که ببینمت،به آغوش بگیرمت و خیلی زیاد ببوسمت...❤💋 "♡☆بــــAliــــهـار☆♡"

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...