تا نوشتم عشق،باران بوسه زد بر شیشه هادر دل من پا گرفت احساسه...

تا نوشتم عشق،باران بوسه زد بر شیشه ها

در دل من پا گرفت احساسها اندیشه ها تا نوشتم عشق،در من خاطراتم جان گرفت باز در سامان آن بازار عاشق پیشه ها در دل اردیبهشت چشمهایت حک شده حس شیرینی به سنگ دل،به زخم تیشه ها خوشدلم در قلب خود،زیرا که دانم خویشتن مانده ام بر عهد خود،از پیش تا همیشه ها شک مکن سرسبز خواهد ماند باغ عشق ما باز دارد در دل احساس پاکی ریشه ها

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار