ویژه کنید
عکس و تصویر از این حقیقت که روزگار نامساعد است، بهانه ای بزرگ برای توجیه کاهلی ها و ...

از این حقیقت که روزگار نامساعد است، بهانه ای بزرگ برای توجیه کاهلی ها و سست عنصری ها می‌سازیم، بی آنکه یک دم به تاثیر کوشش آدمی در سرنوشت خود بیندیشیم و بی آنکه برای کوششهای هنری و فرهنگی ارزش قائل شویم : "سستی نیازی به اندیشه ندارد."
در برخی از این گمراهی ها، اگزیستانسیالیسم خیالی، دستاویز عده ای است و جالب تر آنکه گاهی، این آلودگی ها با نام "مقابله با سرنوشت" و "عصیان و طغیان" و " مبارزه با ابتذال" مزین می شود.
پس بهتر آن است که اگزیستانسیالیسم واقعی را، مستقیما و بی واسطه پوشش های ادبی، بشناسیم.

گوشه‌گیری و کاهلی روش کسانی است که می‌گویند: آنچه را که من نمی‌توانم کرد دیگران می‌توانند. اگزیستانسیالیسم درست در نقطه مقابل این فکر قرار دارد، زیرا معتقد است که حقیقتی وجود ندارد جز در عمل.
حتی از این مرحله هم پیش‌تر می‌رود زیرا اضافه بر آن معتقد است که بشر جز طرح خود نیست.
بشر وجود ندارد مگر در حدی که طرح‌های خود را تحقق می‌بخشد.
بنابراین جز مجموعه‌ی اعمال خود، جز زندگانی خود، هیچ نیست.

بشر تا دست به عملی نزده، نمیتوان صفتی به او نسبت داد بنابراین نه خوب است و نه بد. هیچ است. ظرفی است تهی که باید در جریان زندگی، بسته به بد و نیک کردار از شرنگ یا شهد پر شود.
بشر هیچ نیست مگر آنچه از خود می‌سازد.

غیر قابل قبول است که یک انسان در مورد انسان دیگری قضاوت کند‌. اگزیستانسیالیسم از این گونه قضاوت ها برحذر است: اگزیستانسیالیست هیچ وقت یک انسان را هدف نمی پندارد، چرا که انسان همیشه در حال تعریف شدن است.

از کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر اثر ژان پل سارتر

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...