qurrrrrqurrrrrدنبال کردن
کپی متن در حافظه موقتکپی آدرس در حافظه موقتگزارش تخلف
بگو: سنگ ب
qurrrrrبگو: سنگ باشید یا آهن یا هر چیزی که در نظر شما سخت تر است، باز هم زنده خواهید شد. می پرسند چه کسی ما را بر می گرداند؟ بگو: همان کس که نخستین بار شما را خلق کرد. باز سرهای خود را تکان می دهند و می گویند: زمانش کی خواهد بود؟ بگو: شاید که نزدیک باشد. آن روز شما را از قبرها صدا می زنند و شما در حالی که او را ستایش می کنید دعوتش را اجابت می کنید و فکر می کنید فقط اندک زمانی آنجا بوده اید. به بندگانم بگو: سخنی را که بهتر است بگویند، چون شیطان میانشان اختلاف می اندازد، زیرا شیطان همواره برای انسان دشمنی آشکار است.

سوره اسراء آیه 50 تا 53 #تبلیغ #خوب #بد #زشت #ایمان #زیبا #فروردین #اردیبهشت #خرداد #تیر #مرداد #شهریور #مهر
بیشتر ...
نمایش همه 0 نظر
۲ ماه پیش