عکس و تصویر #وَقتِ مُردِن...وَقتِ مُردِن سَرِ قَبرُم مَنِویسی ...

#وَقتِ مُردِن...
وَقتِ مُردِن سَرِ قَبرُم مَنِویسی کِهَرُم
نَه شُعاری کِه چِه اَرُم
وَقتِ مُردِن آخَرین لَحظهء راهِن
اُمناوا گُل سَرِ قَبرُم بُنوسی کِه کِهَرُم
تو بُدو بَحرِ خُدا بَحرِ دِلِ مِه بَه دُعا
تو مَزَن آتِش بِه ای پیلَه و مَنزِل ما
دِل شَوا سینِهء مِه پارَه بُکُنت
تا کِه زِندَن غَمِ خُو چارَه بُکُنت
دِل شَوا سینِهء بی کینهء مِه پارَه بُکُنت
تا کِه زِندَن غَمِ خُو چارَه بُکُنت
خِیلی وَقت پیش یَه زَمانی مُردَرُم
بِی دو چِشمِ آسَمونیت مُردَرُم
اُمناوا کاخی وُ مَرمَر تویِ شَهرُم بُبَنُم
دِل شَوا سینگُو بَشُم کَل خو تو ساحِل بِکَنُم
مَبَشش دُشمَن کِه دُشمن اَجَلِن
صافُ و سادَه آدَم اَز راه اَبَرِن...
#ابراهیم منصفی #رامی جنوب #بندرلنگه روستای حمیران

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...