☜♚چقــــــــد قشنگـــــــه زنـــدگـے ⇘بــــــدون "مخــــاطــ...

☜♚چقــــــــد قشنگـــــــه زنـــدگـے ⇘

بــــــدون "مخــــاطـــب خــــاص"

مــا بهــــش میگیـــــــم "افتخـــــــار"⇘
شمـــــابگــــو "آس وپـــــاس"

مـــا میگیـــم چــــت کــــردن⇘
شمـــابگـــو "لاس"

اینــا "شخصیــــت"مــــن نیــــس"⇘
افــــــکارشمـــــاس "

فکـــرنکــــــن" بــے کســــــــم"⇘
مـــــن "پـــــزم بـــــالاس"

هـــرکے بـــاهــــــام درافتــــــــاد⇘
جــــــزء "حیـــــوونــــاس"

میخــــواے منـــو رنــــگ کنـے⇘
"ذغــــــالم" سیـــــاس

جــــاداره کــــه بگــــــم بهـــــــت⇘
"دنیـــــا "مـــال مـــــاس

جــــزء کســــایے ام کــه همیشــــه⇘
"پـــرچمشـــون" بـــــالاس.

بلــــــه مـــــــا اینیـــــــم ⇘
اینجـــــوریـــاس♚☞

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار