امروز خیلی اتفاقی دیدمش بعد از نزدیک دوسال اول نشناختم فکر ک...

امروز خیلی اتفاقی دیدمش بعد از نزدیک دوسال اول نشناختم فکر کردم اشتباهی گرفتم اما نزدیکتر که شدم از حالت قدمهاش مطمعن شدم خودشه نمیدونستم خوشحال بشم یا ناراحت فقط چشامو خیره کردم تو چشاش رد شدم اما دیدم بی معرفتیه تعارفش نکنم دوباره دور زدم رفتم نزدییک تعارف کردم اونم خیلی شیک رسمی محل نداد

نمیشه گفت محل نداد چون هم اون هم من میدونستیم علت چیه و اینبار دیگه رفتم همون دختر بود با همون جذابیت با همون اخم همیشگی اما یکم شکسته تر یکم جا افتاده تر یکم پیر تر امیدوارم روزگارت باهات خوب باشه #عاشقانه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار