طوری که می‌بینیم و طوری که ذهنمان درگیر این پارادوکس‌ها شده،...

طوری که می‌بینیم و طوری که ذهنمان درگیر این پارادوکس‌ها شده،

با این رنگ و لعاب و برخی ریخت و پاش‌ها به خرج مردم و ضیافتهای آلوده کننده و افکار مسموم و خودتحقیری‌های برخی ما و از ماها... ،
می‌شود تصور کرد این عزیزان سرخ‌رو هم اگر بودند شاید دیگر آنقدرها وجدان نبودند، جویای منسب و کاسب دنیا بودند و عاشق عرفان نبودند ؟!

اصلا نافی خادمان واقعی و کارامد و جهادگرانی که پی ساختن دنیای خودشان نرفتند، نیستیم، به عنوان مردم نفوذ و بی‌فکری و ناچاری و درماندگی و خیانت‌ها پریشانمان کرده!

عوض شدن جای خادم و مخدوم عصبی کننده است، کاش قانون اینقدر کامل و کارامد شود پوستشان را بکند به جای اینکه ظلم ساختار یافته و جای چوبش به ناحق روی پوست مردم سالم بماند.

کجا است رسم آن مردمان بی‌ادعا در این امروزی‌های پر ادعا وپر چانه ؟!

#تلنگر #شهدا #وجدان #جانمازم_کو #مسپولین #کاسبان #مسئولیت #خدمت

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...