ترجمه اهنگ Kill this love ازگروه Black pink천사 같은 Hi 끝엔 악마 같은...

ترجمه اهنگ Kill this love ازگروه Black pink

천사 같은 Hi 끝엔 악마 같은 Bye After a sweet hi, there’s always a bitter bye همیشه بعد هر سلام شیرینی یه خداحافظی تلخی هست 매번 미칠듯한 High 뒤엔 뱉어야 하는 Price After every crazy high, there’s price you have to pay همیشه بعد خوشی زیاد باید تاوان پس بدی 이건 답이 없는 Test 매번 속더라도 Yes There’s no answer to this, test I’ll always fall for it yes جوابی براش ندارم ، یه امتحانی هست که همیشه گرفتارش میشم 딱한 감정의 노예 I’m a slave to my emotions من برده ی احساساتم هستم 얼어 죽을 사랑해 Screw this heartless love بیخیاله عشق بی احساس(عشق قلب نداره و سنگدل هست) Here I come kick in the door با پا در رو باز میکنم و میام تو 가장 독한 걸로 줘 Give me the strongest one قویترین عشق رو بهم بده 뻔하디 뻔한 그 love So obvious, that love خیلی واضحه ، این عشق 더 내놔봐 give me some more Give me more, give me some more بیشتر بده ، یکم بیشتر ازش بده 알아서 매달려 벼랑 끝에 Cling onto the edge of the cliff if you want اگه بخوای از لبه ی پرتگاه آویزون میشم 한마디면 또 like 헤벌레 해 With just one word you’re like starstruck again با یه حرف دوباره هیبنوتیزم میشی (با یه حرف طرف مقابل دست و پات شل میشه و از خود بی خود میشی) 그 따뜻한 떨림이 새빨간 설렘이 That warm nervous feeling, extreme excitement اون حس اظطراب گرم و هیجان زیاد 마치 heaven 같겠지만 You might not get it in Felt like heaven, but you might not get it in مثل بهشت می مونه ولی نباید درگیرش شی Look at me Look at you 누가 더 아플까 Look at me, look at you who will be in more pain? یه نگاه به خودم و خودت بنداز ، کی قراره بیشتر عذاب بکشه؟ You smart 누가 You are You smart like who? You are کی عاقله؟ تو عاقلی 두 눈에 피눈물 흐르게 된다면 If you cry tears of blood from both eyes اگه از جفت چشمات خون بباره So sorry 누가 You ar So sorry like who? You are کی پشیمونه ؟ تو پشیمونی 나 어떡해 나약한 날 견딜 수 없어 What should I do, I can’t stand myself being so weak چیکار باید بکنم ، نمی تونم ضعیف بودنمو تحمل کنم 애써 두 눈을 가린 채 While I force myself to cover my eyes وقتی جلو خودم رو میگیرم که اشکمو نبینن 사랑의 숨통을 끊어야겠 I need to bring an end to This Love باید این عشق رو تمومش کنم !Let’s kill this love Yeah, yeah, yeah Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum !Let’s kill this love بیا دخل این عشق رو بیاریم Yeah, yeah, yeah Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum 💖💖💖💖

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار