ویژه کنید
عکس و تصویر قطع_روابط ایران و فرانسه در زمان رضا خان در آذرماه 1315 یکی از نشریات فرانسه ...

قطع_روابط ایران و فرانسه در زمان رضا خان
 در آذرماه 1315 یکی از نشریات فرانسه مقاله ای با عنوان « #دیکتاتور_ایران» نوشت ودر آن رضا شاه را یک مستبد شرقی نامید. این روزنامه نوشته بود که سوابق حیرت انگیز او به یکی از افسانه های هزار و یک شب شباهت دارد.« چگونه یک افسر تیپ قزاق به فرماندهی کل قوا، سپس نخست وزیر و سرانجام در آخرین لحظه با یک تغییر فکر از ریاست جمهوری خودش را به تخت داریوش رسانید.»
نویسنده دراین مقاله از تغییر کلاه پهلوی و تبدیل آن به کلاه فرنگی و کشف حجاب و خشونت. پلیس با زنان چادر به سر به شدت انتقادنموده و آن را از عوارض دیکتاتوری مشرق زمین دانسته بود.
رضا شاه از اشاره ای که در روزنامه فرانسه نسبت به ایران انتشار یافته بود رنجیده خاطر شده دستور قطع روابط با فرانسه را داد. ابوالقاسم فروهر وزیرمختار ایران در آن کشور به تهران احضار شد و مورد ضرب و شتم شاه قرار گرفت.
سرهنگ علی ریاضی وابسته نظامی ایران در فرانسه که هیچ گونه ارتباطی به این قضیه نداشت به تهران احضار و خلع درجه شد و به وزارت فرهنگ انتقال یافت. این وضع چند سالی ادامه داشت تا در ازدواج ولیعهد، آلبرت لوبرن، رئیس  جمهور فرانسه در برقراری مجدد روابط پیشقدم شد.
#فردوس_برین

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...