#لبانم تیرمی کشدازداغیِ #قشلاق #کوچ می کنم به ییلاقِ #لبانتت...

#لبانم تیرمی کشد

ازداغیِ #قشلاق #کوچ می کنم به ییلاقِ #لبانت تاردیف شود #بوسه ها با #قافیه یِ لبانت ای #زلال ترین سرزمینِ دِنجِ درهوسِ جاده ی #معراج

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار