یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ...

یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ایران میگوند:

"جمع کنید برگردید افغانستان"
هیچکس صدایش در نمی آید و حرفی از انسانیت و نژادپرستی نمیزند
،
یک روز حسن روحانی با لحنی تحقیر آمیز می‌گوید:
"حتی در افغانستان هم انتخابات مجازی است"
،
و باز هم هیچکس نمیگوید:
"مگر افغان ها چه چیز از انسان بودن کم دارند که اینطور تحقیرشان میکنید؟"
،
ولی امروز
یک عده سگِ نجسِ بی‌شرفِ وطنفروش برای اینکه نژادپرستی و وحشیگری و حیوانیت و درندگی آمریکایی های لجن را انکار کنند
تازه یاد حقوق شهروندان افغان افتاده‌اند
،
تصاویر بالا را خوب ببینید
ببینید که سگ های نجس آمریکایی چه جنایاتی در افغانستان رقم زدند
شما مثلا طالب حقوق شهروندان افغان هستید؟
شما چیزی نیستید جز سگ های قلاده به گردن آمریکا
،
وقتی آن کودک افغان
به ضرب گلوله یک قلاده تروریست آمریکایی جان میداد
صدای یکی از شما سگ های آمریکا درآمد؟
نیامد!
یک قطره اشک برای آن کودک افغان ریختید؟
نریختید!
،
امروز هم اگر جریان جرج فلوید نبود یکی از شما سگ های آمریکا، یاد حقوق شهروندان افغان می افتاد؟!
، #پیجهای_فکت_مزدوران_منافقین #بی_شرفی_اتفاقی_نیست
،
، #مرگ_بر_آمریکا_شعار_نیست_اعتقاد_ماست #مرگ_بر_آمریکا #مرگ_بر_منافقین_داخلی_و_خارجی #مرگ_بر_منافق #سواد_رسانه_ای #بصیرت_سیاسی #بصیرت #آگاهی #روشنگری #تروریست_آمریکایی #افغانستان #جرج_فلوید #نژادپرستی #پلیس_آمریکا #غرب_بدون_روتوش #غرب_وحشی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...