قَبرتک تکتان رابادستانم درگورستانِ قلبِ تاریکَم کَندمتاریکیِ...

قَبرتک تکتان رابادستانم درگورستانِ قلبِ تاریکَم کَندم

تاریکیِه این گورستان راپذیراباشیدزیرا هَمان چیزی بودکه شمابه مَن تحمیل کردید ... #قرمزی•⸸ #خاص #جذاب #عکس

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار