#چگونه_از_فرصتهای_زندگی_استفاده_کنیمدر مـقـابـل ایـنـهـا، کـ...

#چگونه_از_فرصتهای_زندگی_استفاده_کنیم

در مـقـابـل ایـنـهـا، کـسـانـی هـسـتند که عمر خود را غنیمت دانسته و در راه کسب ایمان و بندگی خدا کـوشـیـده انـد و رضـای او را جـلب کـرده انـد و در آخرت نیز، از رضای حق و بهشت او، بهره مند خواهند شد. اهل بیت علیهم سلام از پیروانشان خواسته اند که ارزش عمر را دریافته و در راه حق و حقیقت، اطـاعـت خـدا و خـدمـت به خلق، بکوشند و از صرف اوقات پرارزش زندگی در راه هوا و هوس شیطانی، بپرهیزند. امیرمؤمنان علی علیه السلام می فرماید 👇 هـمـانا وقتهای تو، اجزای عمرتوست. پس وقتی را برای خود، سپری مکن، مگر درآنچه، تو را نجات دهد. عوامل از دست دادن فرصت👇 بـرخـی از عـوامـلی کـه بـاعـث مـی شود، انسان نتواند بخوبی از فرصتها بهره برداری کند، را تیتر می زنم👇 ۱ ـ کسالت و تنبلی 👈 کسالت و تنبلی، نوعی بیماری است که چون خوره، دین و دنیای انسان را نـابـود مـی سـازد. از ایـن رو اسـلام آن را نـکـوهـش کرده و پیروان خود را، از دچار شدن به آن برحذر می کنند ۲ ـ کـار امروز به فردا انداختن 👈 تاخیر انداختن کارها و کار امروز را به فردا انداختند از جمله آفـتـهـای از دست دادن فرصتها محسوب می شود. امیر مؤمنان علیه السلام در نامه ای به یکی از یارانش می نویسد 👇 بـاقیمانده عمرت را تدارک کن و نگو فردا و پس فردا. همانا پیش از تو، کسانی هلاک شدند که روی آرزوهـا و تـأخـیر انداختن کارها ایستادند، تا ناگهان امر خدا فرا رسید مرگ سراغشان آمد درحالی که غافل بودند ‍ . #یارب_به_فضل_واحسان_تغییرده_قضارا #و_أکثروا_الدعاء_بتعجیل_الفرج_فإن_ذلک_فرجکم #بخوان_دعای_فرج #فقط_حیدر_امیرالمومنین_است #حیا #حجاب #مذهبی_ها_عاشق_ترند #اللهم_لعن_سقیفه #اللهم_لعن_الجبت_و_الطاغوت #با_ادب_باشیم #صلوات #مناجات #زندگی_خوب #انتقام_سخت #رهبری #رمضان #عکس_نوشته #بخون #تلنگر #مهدویت #فاطمیه #مذهبی #شهادت #شهدا #محرم #غدیر #ولایت #امامت #قرآن_کریم #برائت #تولی #ظهور #دعای_فرج #هنر_زندگی #اهل_بیت #ثقلین #رافصی #اربعین #زیارت #فرهنگی #تربیتی #ویسگون #نور #ظلمت #وحدت #حدیث #شبهه #ما_بیخیال_سیلی_مادر_نمیشویم #علی_علی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است