گاهی گذشت میکنمگاهی گذر؛معنای این دو فرق میکندبخشیدن دیگران ...

گاهی گذشت میکنم

گاهی گذر؛ معنای این دو فرق میکند بخشیدن دیگران دلیل ضعیف بودن من نیست آنها را می بخشم چون آنقدر قوی هستم که میدانم آدمها اشتباه می کنند بزرگترین هدیه گذشت آرامش است.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها