پشت پرده حجابسخن در این نیست که آیا زن خوب است پوشیده در اجت...

پشت پرده حجاب

سخن در این نیست که آیا زن خوب است پوشیده در اجتماع ظاهر شود یا عریان. روح سخن این است که آیا زن و تمتعات مرد از زن باید رایگان باشد؟ آیا مرد باید حق داشته باشد که از هر زنی در هر محفلی حداکثر تمتعات را به استثنای زنا ببردیا نه؟ اسلام که به روح مسائل می نگرد جواب می دهد : خیر، مردان فقط در محیط خانوادگی و در کادر قانون ازدواج و همراه بایک سلسله تعهدات سنگین می توانند از زنان به عنوان همسر قانونی کام جویی کنند اما در محیط اجتماع استفاده (و بهره بردن) از زنان بیگانه (ونامحرم) ممنوع است.
ویل دورانت می گوید: دامن های کوتاه برای همه جهانیان به جز خیاطان ، نعمتی است.
از گفته ویل دورانت چنین بر می آید که مردان روزانه می توانند از دیدن زیبایی ها ، جذابیت ها، اندام ظریف، چهره های آرایش کرده و سایر ویژگی های زنانی که با این وضع به اجتماع می آیند ، لذت ببرند. به راستی، آیا این آزادی مردان نیست؟!
اسلام با قانون حجاب می خواهد لذت های جنسی و رفتار های محبت آمیز در کانون پر مهر و محبت خانواده و از طریق ازدواج معنا شود; جامعه باید میدان کار و فعالیت و نقش آفرینی باشد. برخلاف دنیای غرب که فعالیت را با لذت جویی های جنسی به هم می آمیزد ; اسلام می خواهد محیط خانه و جامعه از یکدیگر جدا باشند. مفاهیمی مانند غیرت ، حیا ،حجاب و ... که ریشه در فطرت انسان ها دارد، به تحقق این خواسته اسلام که همان مرزبندی میان خانواده و جامعه است کمک می کند.
#کتاب #حجاب_من_نگرشی_ساده_اما_نوع_به_موضوع_حجاب #امین_کشوری
#حجاب #عفاف #حیا #پوشش #اسلام #ازدواج
#عکس_نوشته

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...