#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجواناناعتیاد به اینترنت می...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان

اعتیاد به اینترنت میتواند مشکلات جدی تحصیلی و خانوادگی برای مخاطبان به وجود آورد اگر استفاده کنندگان از اینترنت نتوانند به مدت ⚡️یک ماه دوری از ایـنترنت⚡️ را تـحمل کنند، در معرض 💫خطر اعتیاد 💫به آن قرار دارند

متأسفانه شاهد این پدیده در میان جوانان هستیم. به طوری که برخی از جوانان شبها را تا صبح با اینترنت می گذرانند و تمام صبح را خواب هـستند و ایـن مسئله آغـازگر آسیب های متعدد دیگر نیز میشود

از جمله این آسیب ها میتوان به ⚡️ آسیب های خانوادگی ، ارتباطی ، عـاطفی ، روانی ، جسمی و اقتصادی⚡️ اشاره کرد

آسیب فکری 👇👇👇

استفاده از حد مـتعارف از ایـنترنت بـه وابستگی شدید 🌾روانی و فکری🌾 می انجامد ♌️

آسیب جسمانی👇👇👇

فشارهای عصبی، چاقی، انزوا و چشم درد...💢

آسیب های اجتماعی و فـرهنگی 👇👇👇

گـاه مشاهده می شود که افراد چنان در چت کردن غرق میشوند که حـتی زمـان صـرف غذا را فراموش می کنند، این ها علایمی شبیه الکلی ها یا معتادان دارند💯

بسیاری از آنـان از ⚡️بیخوابی رنج میبرند، خسته اند و روابطشان با اطرافیان⚡️ به حداقل رسیده است 📵

گـسست فکری و عاطفی 👇👇👇

با ورود بـه ایـنترنت و رایانه به درون خانواده ها بین والدین و فرزندان 💫 جدایی فکری – عاطفی و فیزیکی😔 رخ میدهد و پیشرفت خیره کننده فناوری تأثیرات محسوس و نامحسوس زیادی را بر زندگی دختران گذاشته است⚠️


‍ . #یارب_به_فضل_واحسان_تغییرده_قضارا #و_أکثروا_الدعاء_بتعجیل_الفرج_فإن_ذلک_فرجکم #بخوان_دعای_فرج #فقط_حیدر_امیرالمومنین_است #حیا #حجاب #مذهبی_ها_عاشق_ترند #اللهم_لعن_سقیفه #اللهم_لعن_الجبت_و_الطاغوت #با_ادب_باشیم #صلوات #مناجات #زندگی_خوب #انتقام_سخت #رهبری #رمضان #عکس_نوشته #بخون #تلنگر #مهدویت #فاطمیه #مذهبی #شهادت #شهدا #محرم #غدیر #ولایت #امامت #قرآن_کریم #برائت #تولی #ظهور #دعای_فرج #هنر_زندگی #اهل_بیت #ثقلین #رافصی #اربعین #زیارت #فرهنگی #تربیتی #ویسگون #نور #ظلمت #وحدت #حدیث #شبهه #ما_بیخیال_سیلی_مادر_نمیشویم #علی_علی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...