🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀😱#حق_الناس♨❌حق الناس فقط #دزدی از #مال ن...

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀

😱#حق_الناس♨ ❌حق الناس فقط #دزدی از #مال نیست...🙅‍♂🙅‍♀ ✅دزدی از #نگاه #نامحرم است برای خود😔 ✅دزدی از #محبت_نامحرم است برای خود☹ ✅دزدی از #حواس_نامحرم است برای خود😠 ✅دزدی از #ایمان_نامحرم است برای خود😓 ✅دزدی از #اعتماد نابه‌جا #نامحرم است نسبت به خود😑 ✅دزدی از #ناموس مردم است🙄 با یک #نگاه👀 ،#لبخند🙂#حرف....🗣 🛑🛑پس مراقب #حق_الناس‌ها باشیم در #زندگی...⚠ #نشـــر_حداکثــــــری #اَللهُم‌َّصَل‌ِّعَلی‌مُحَمَّدوَآل‌ِمُحَمَّد‌وَعَجِّل‌فَرَجَهُم 🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀 سروش👈 🆔http://sapp.ir/zynbion هورسا👇 🆔https://www.hoorsa.com/zynbion

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است