کدام جمعه دعا مستجاب خواهد شد
سوار ساعقه پا در رکاب خواهد شد...

کدام جمعه دعا مستجاب خواهد شد

سوار ساعقه پا در رکاب خواهد شد
کدام جمعه ز عطر بهشتی گل یاس
بهار، غرق شمیم گلاب خواهد شد
کدام جمعه خدایا ز فیض گریه شوق
بهار و باغ و چمن کامیاب خواهد شد
هزار جمعه چشم انتظار در راه است
کدام جمعه دعا مستجاب خواهد شد

بيا كه
تقويم ها
منتظرند
تا آمدنت را
مبدا تاريخ خود كنند!!!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...