ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﻦ :" ﺍﻭﻭﻭﻩ ﻣﺎﯼ ﮔـــــــــــــــ...

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﻦ :

" ﺍﻭﻭﻭﻩ ﻣﺎﯼ ﮔـــــــــــــــﺎﺩ، ﺷــــــــــــــــــــﺖ"
ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻦ :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" ﻫــــــــــــــــﯽ ﺑﻮﻭﺍﺍﺍﺍﻡ ﻫــــــــــــــــــــﯽ "

هیهیهیهیهیهیخخ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...