دوست منامروز آخرین جمعه مهراستولی تو همیشه مهربان باش...سازت...

دوست من

امروز آخرین جمعه مهراست
ولی تو همیشه مهربان باش...
سازت اگر عشق بنوازد
همه خلقت خواهند رقصید
زبانت اگر شیرین باشد
همه پروانه ها گرد تو خواهند آمد
قلبت دریای رحمت باشد
همه در آن جا خواهند گرفت
پس عشق را بنواز
با زبان دلت بخوان
و با قلبت پذیرا باش
مهرت زیبا.....
پاییزت عاشقانه.....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...