ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﯾﺎﺩ ، ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎﻣﯿﮕﻦ ﺍﮔﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﺖ ﺯﯾﺎﺩ ...

ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﯾﺎﺩ ، ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ

ﻣﯿﮕﻦ ﺍﮔﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﺖ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﮕﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺍﻭﻥ ﺯﻭﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺑﺮﻩ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻭﺭﺯﺩ ، ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ،
ﭘﺲ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...