ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﺑﺮﻑ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻮ ﺧﺮﻳﺪﻥ، با ﺩﻭﺳ...

ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﺑﺮﻑ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻮ ﺧﺮﻳﺪﻥ، با ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﻜﻲ ﺭﻓﺘﻦ، ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ...اﻣﺎ ﺧﺪﺍﻧﻜﻨﺪ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﺎﺷﻲ ﻭ برﻑ ﺑﺒﺎﺭﺩ ﺍﺯ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﭘﺪﺭ کارگرت ﺑﮕﻴﺮ ﺗﺎ ﻏﻢ ﭘﺎﺭﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﻔﺶ ﻫﺎﻳﺖ ﻭﭼﻜﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ...

ﺧﺪﺍﻳﺎ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ برف ﻧﻌﻤﺖ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻋﺬﺍﺏ؟
خدایا توفیق ده که از داشته هایمان لذت برده و حسرت نداشته هایمان را نخوریم...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...