گاهی دلم میخواهد بگذارم بروم بی هرچه آشناگوشه ای دور گمنام،،...

گاهی دلم میخواهد بگذارم بروم بی هرچه آشنا

گوشه ای دور گمنام،، حوالی جایی بی اسم
بی هیچ گذشته ای،، به یاد نياورم از کجا آمده کیستم،، اینجا چه میکنم
بعد بی هیچ امروزی،، به یاد نياورم فرقی هست
فاصله ای هست،، فردایی هست
گاهی واقعا خیال میکنم روی دست خدا مانده ام
خسته اش کرده ام
راهی نیست باید چمدانم را ببندم
راه بیفتم... بروم ومیروم
اما به درگاه نرسیده از خود میپرسم
کجا؟؟
کجا رادارم... کجا بروم؟؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...