رفیق بچه نیست. خوابش کنیرفیق دونه نیست.خاکش کنیرفیق قلیون نی...

رفیق بچه نیست. خوابش کنی

رفیق دونه نیست.
خاکش کنی
رفیق قلیون نیست.
چاقش کنی
رفیق حیون نیست.
رامش کنی رفیق مقدسه باید جلوش زانو بزنی
سلامتی رفیقای با معرفت نه اون بیمعرفتا که تا پی ام ندی یا کاری باهات نداشته باشن پیداشون نمیشه
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﺘﯿﺎ نه ﻭﺣﺸﯿﺎ .
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻟﺘﻨﮕﺎ ﻧﻪ ﺩﻟﺴﻨﮕﺎ .
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍ ﻧﻪ ﭼﺘﺮ ﺑﺎﺯﺍ .
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺎﺷﯿﺎ ﻧﻪ ﻻﺷﯿﺎ .
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍ ﻧﻪ ﻧﺎﺯ ﺩﺍﺭﺍ .
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺎقیﺎ ﻧﻪ ﯾﺎﻏﯿﺎ .
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﯿﺎ ﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﺨﯿﺎ .
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻓﻘﺎ ﻧﻪ ﺭﻗﺒﺎ .
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺯﺟﺮ ﺩﯾﺪﻩ ﻫﺎ .
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺧﻮﺩتون...
"سلامتی همه رفقا "

ﺭﻓﺎﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ؟
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﯽ : ﺣﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ!
ﺑﮕﻪ : ﭘﺎﺷﻮ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﯾﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﺑﺰﻧﯿﻢ ! ﻣﻨﻢ ﺣﺎﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﺲ ...
ﺭﻓﺎﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ...
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﯽ : ﺩﺍﻏﻮﻧﻢ ! ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺍﻡ ! ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ !
ﺑﮕﻪ : ﻋﺰﯾﺰﻣﯽ ! ﺗﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻡ ﺩﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮﻩ. ﺭﻓﺎﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ! ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ ! ﺩﻟﺨﻮﺭ ﺑﺎﺷﯽ ! ﺭﻓﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺎﺯﯾﺎﺵ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺑﺨﻨﺪﻭﻧﻪ ! ﺩﻝ ﺗﻨﮕﯿﺖ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺮﻩ ! ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ ﺗﻨﺖ ﺩﺭﺑﯿﺎ

دوستانم رانمی دانم

اما ما در دوستی اینگونه ایم پایدار تا پای دار...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...