تذکر الخواص من الامه بذکر خصائص الائمه(اهل تسنن)اثر یوسف بن ...

تذکر الخواص من الامه بذکر خصائص الائمه(اهل تسنن)

اثر یوسف بن قزغلی حنفی معروف ب سبط جوزی متوفی سال654هجری

ابوذر قفاری گوید:روزی نماز ظهر را ب جای اورده و در محضر رسول الله (ص) در مسجد مشرف بودم.در همین حال نیازمندی ب گدائی پرداخت ولی هیچکس ب او چیزی پرداخت نکرد پس علی بن ابی طالب (ع) ک در حال رکوع بودند با انگشت ب ان سائل اشاره کرد و انگشتری را از دست ان حضرت بیرون اورد و برداشت.نبی خدا(ص) ک در حال مشاهده این جریان بودند سر مبارک را ب سوی اسمان بلند کرده و فرمودند :خدایا برادر من موسی از تو چنین درخواست کرد ک:
«خدایا ب من شرح صدر عطا کن و کارم را اسان نما...واز اهل بیت من هارون را وزیر من قرار ده ک پشتم ب او محکم شود و اورا در این امر شریک من ساز»
پس تو(ب او بشارت داده و درخواستش را اجابت کردی) و همان طور ک در قران نازل کرده ای ب او فرمودی:
(ما تقاضای تو را پذیرفتیم و ب همدستی برادرت هارون بازویت را قوی ساختیم...)

خدایا منم محمد رسول و برگزیده تو.پس سینه من را گشاده فرما و کارم را اسان کن واز اهلم علی را وزیر من قرار ده و پشتم را ب او محکم ساز.
ابوذر گوید:ب خدا قسم هنوز کلام رسول الله (ص) تمام نشده بود ک جبرئیل نازل شده و از جانب خدا بر او نازل کرد:
«انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو( الی قوله )و هم راکعون»
(همانا ولی و سرپرست شما خدا و رسول او و کسانی هستند ک ایمان آورده و اقامه نماز کرده و در رکوع زکات دهند)

منبع:(اهل تسنن)تذکر الخواص 179/1

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...