سلام ،صبح همگی بخیروشادینه آفتابی نه مهتابی نه ابری / ته مشت...

سلام ،صبح همگی بخیروشادی

نه آفتابی نه مهتابی نه ابری / ته مشتاقی نه بیزاری نه صبری / نه فکر من نه خود نه دیگرونی

نه کافر نه مسلمونی نه گبری / کی هستی و چی هستی  / فقط خدا میدونه

حل این معما منو کرده دیوونه  / گاهی مسجد گاهی میخونه میری

گاهی کعبه گاهی بت خونه میری / گاهی عاقل گاهی دیونه میشی

گه آشنا و گه بیگونه میشی / کی هستی و چی هستی فقط خدا میدونه

حل این معما منو کرده دیوونه / شب و روزمو با هم یکی کردی

اگه میشناختمت  آخ که چه خوب بود / کاش میتونستم از دامت رها شم

دل بی صاحبت از سنگ و چوب بود / ولیکن دل من بام را نمیا

بخدا غیره تو کسیو نمیخاد / کسیو نمیخاد والا نمیخاد

کسیو نمیخاد بلا نمیخاد / تو را حاصل از رنج و آزار چیست

دلی را که خسته است آزار نیست  / گناهم چه بوده

سر بی گنه را غم دار نیست / شب و روزمو با هم یکی کردی

اگه میشناختمت آخ که چه خوب بود / کاش میتونستم از دامت رها شم

دل بی صاحبت از سنگ و چوب بود / ولیکن دل من بام را نمیا

بخدا غیره تو کسیو نمیخاد / کسیو نمیخاد والا نمیخاد / کسیو نمیخاد بلا نمیخاد

جوادیساری♡

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...