کردها همه جور مردن را تجربه کرده اند درطول زندگی دوهزاروهفت ...

کردها همه جور مردن را تجربه کرده اند درطول زندگی دوهزاروهفت صد واندی سال مثل: مردن باگلوله

مردن با اعدام
مردن زنده بگور
مردن دسته جمعی
مردن از گرسنگی
مردن بدست حیوانات درنده
اما هرگزترسونبوده اند وازترس نمرده اند نظربدید لطفا آیا این ستودنی نیست؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...