ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﮑﯽﺑــﺎ ﻫﻤﻪ ﯼِ ﻗَـــﻠــــﺒِــــﺶ ﺩﻭﺳِــــﺖ ﺩﺍﺷﺖﺣَ...

ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﮑﯽ

ﺑــﺎ ﻫﻤﻪ ﯼِ ﻗَـــﻠــــﺒِــــﺶ ﺩﻭﺳِــــﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﺣَـــﻮﺍﺳــِﺖ ﺑﺎﺷِـــﻪ ﺗﻮ ﺧــــﺎﺹ ﻧــﯿــﺴﺘـﯽ... ﺍﻭﻧـِـــِﻪ ﮐِـــﻪِ ﺁﺩَﻡ ﮐَﻤـــﯿـــﺎﺑــﯽﻩ ﻭ ﺩَﺭ ﺣـــﺎﻝِ ﺍِﻧﻘﺮﺍﺽ!! ﻣـُـﻮﺍﻇِــﺒِـﺶ ﺑـــﺎﺵ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار