ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺷﮑﻠﮏ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻭﺭﯼ...ﻣ...

ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺷﮑﻠﮏ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻭﺭﯼ...

ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻼﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ !!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار