ﺍﮔﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭه ،ﻧﺎﺯﺕ ﺭو ﺑﺎﻧﯿﺎﺯﺵ ﻣﻌﺎ...

ﺍﮔﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭه ،

ﻧﺎﺯﺕ ﺭو ﺑﺎﻧﯿﺎﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﮑﻦ ...!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار