خـ♡ـدایـانـام بـا عظمـت تـوزبـان‌ قلـم را می‌گشـايدتـو آغاز ...

خـ♡ـدایـا

نـام بـا عظمـت تـو
زبـان‌ قلـم را می‌گشـايد
تـو آغاز هـر كلمـه‌ای
و صبـح‌ كلمـه‌ای‌ اسـت
لبـريز از نـام تـو

ڪه صبـح تنهـا با نـام تـو آغـاز می‌گردد
پس با نـام زیبـایت ای خـالق‌ صبـح
روزمـان را آغـاز می‌کنیـم


🍃بِسْـمِ ٱللهِ ٱلْرَّحْمٰـنِ الْرَّحیـمْ🍃
    🌸 الهـی بـه امیـد تــو 🌸
#BEAUTIFUL

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...