ﻫﺮﺍﺱ ﻣﻦ،ﺑﺎﺭﯼﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽﺳﺖﮐﻪ ﻣﺰﺩ ﮔﻮﺭﮐﻦ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﯼ ﺁﺯﺍ...

ﻫﺮﺍﺱ ﻣﻦ،

ﺑﺎﺭﯼ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰﺩ ﮔﻮﺭﮐﻦ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺁﺩﻣﯽ ﺍﻓﺰﻭﻥ باشد... *ﺍﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ*

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار