ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ یکی از ﻧﺎخنهایش ﻣﯿﺸﮑﻨﺪ ، 9 ﻧﺎﺧﻦ ﺩﯾﮕﺮﺵ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﻣﯿ...

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ یکی از ﻧﺎخنهایش ﻣﯿﺸﮑﻨﺪ ، 9 ﻧﺎﺧﻦ ﺩﯾﮕﺮﺵ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﺸﮑﻨﺪ ...

ﺣﺎﻝ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﺍﮔﺮ ﺩﻟﺶ ﺑﺸﮑﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ... "ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺭﯾﺤﺎﻧﻪ ﺟﺒﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺷﮑﺴﺖ"

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها