و به کوتاهیی آن لحظه شادی که گذشت:)...

و به کوتاهیی آن لحظه شادی که گذشت:)...

پنج قدم تا خوشبختی:

قلبت را مملوء از مهربانی کن ..

ذهنت را از نگرانی رها کن ..

ساده زندگی کن ..

بیشتر ببخش ..

کمتر توقع داشته باش ..

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار