🏴#مُحَرَّم ماه #حسين؛ خدانگهدارت!...نمی‌دانم دوباره تو را خو...

🏴#مُحَرَّم ماه #حسين؛ خدانگهدارت!...

نمی‌دانم دوباره تو را خواهم دید یا نه؟! 🏴امااگر وزیدی وازسَرِ کوی من گذشتی، سلام مرا به #اربابم حسین ع برسان! 🏴و اگر این آخرین محرمم باشد، بگو همیشہ برایَت #مشکی به تَن می‌ڪرد و دوست‌داشت تانامَش؛بانام تو عجین شود 🏴اگر چہ جوانی می‌ڪرد، اما از اعماق وجودش، تو را از تَہ‌دل #دوست داشت 🏴با چای #روضہ، صفا می‌ڪرد و سَرَش درد می‌ڪرد برای #نوڪری! 🏴مُحَرَّم! تو را به #خدا می‌سپارم و دلم شور میزند‌، برای #صفری که از "سَفَر" ‌رسیده!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار