یک مرد فلسطینی در حال کار در محل یک تونل در جنوب نوار غزه