‏دقیقأ همونجا که شاملو میگه من با آیدا آن انسانی را که هر