پارت ۵ تلخ و شیرین

پارت ۵ تلخ و شیرین

جونگ کوک: لعنتییییی... اون چشماش... داره دیونم میکنه...همینطور که توی چشمای هم زل زده بودیم با صدای دراز هم جدا شدیم . دوتا پلک پشت سر هم زد و خودش رو با وسایلش مشغول کرد احساس کردم دارم بهش . . . اسمم رو صدا زدن و از اون فکر اومدم بیرون . گفتن سانا پشت دره و کارم داره . توی دلم یه اوففففف گفتم و گفتم کی حس و حال اون داره . بلند شدم و رفتم سمت در . من: سانا . اسمش رو شنیده بودن . یکی از اعضای توایس . احساس کردم جونگ کوک و اون توی رابطن و نمیدونم چرا وقتی بهش فکر کردم ناراحت شدم . نمیدونم چرا قرار گذاشتن یه نفر انقدر من رو ناراحت کرد . داشتم نگاشون میکردم . جونگ کوک واقعا جذاب بود . یه حسی بهم میگفت عاشقشم و توی قلبم جا باز کرده برای خودش . یکی از پسرای اونجا صدام زد و به خودم اومدم .گفت که کارم داره . منم قبل از اینکه برم به یکی از دخترا که بی کار بود گفتم کجای کار جونگ کوکم و اگه الان صحبتش تموم شد اون ادامه ی کار رو بره . رفتم سمتش . ۲دقیقه بود که داشتیم با هم صحبت میکردیم و منم داشت خستگیم در می اومد که گفت:دوست پسر داری؟یا تا حالا داشتی؟ خیلی ریلکس گفتم:نه ندارم . ندااشتم نه خواهم داشت و بعدش خندیدیم جونگ کوک: سانا:چرا جوابم رو ندادیییی؟نگران شدمم جونگ کوک:میشه اینجوری خودت رو لوس نکنی؟بعدا لازم نیست نگرانم باشی سانا:تو خیلی سردیییی .چرا دوسم نداری؟جونگ کوک:چون خیلی لوسی . مگه من نگفتم نیا توی کمپانیم بدم میاد. چیزی نگفت جونگ کوک :حالا میتونی بری #جذاب

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است