عاشقانه با شهدا🌷🌾 براستی کدام یک از ما دیگری را پیدا میکند⁉️...

عاشقانه با شهدا🌷

🌾 براستی کدام یک از ما دیگری را پیدا میکند⁉️ما شما را ... یا شما ما را ؟...اصلا کداممان گم شده ایم ؟ ما یا شما ⁉️میپندارم... ما روح گم کرده ایم و شما جسم... روح مان #تلنگر میخواهد و جسمتان #تفحص .... 🌾ما محو در زمانیم و شما محو در زمین. شما در افلاک و ما در پی پلاک پس ای #شهید... قرارمان باشد : #تفحص از ما #تلنگر از شما ما بر جسم تان شما با روح مان ... ❣کانال همسفر با شهدا❣ @ham_safare_ba_shohada

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...